óvoda
A doroszlói Vera Gucunja óvodaEdina honlapjáról


,,A neveléstörténelem, Brunswick Teréz nevével kapcsolatosan már 1828 óta ismeri a kisdedóvás mozgalmát. Feladatul azt tûzte ki, hogy a 3-6 éves gyermekeket egyrészt a szülõk távollétében ápolja és gondozza másrészt rendre és tisztaságra szoktatja, szellemi és erkölcsi fejlõdésüket elõmozdítja” Ezek a sorok Szalai János, A doroszlói óvoda története címû tanulmányában olvashatóak. A tanítóbácsinak ebbõl az összegzésébõl tudhatjuk meg a továbbiakat is miszerint az állam 1891-ben már kötelezte a fejlettebb községeket kisdedóvó intézet vagy gyermekmenedékház nyitására. Doroszlón a helyi tanács ennek lehetõségét, mondván, nincsen rá igény 1904-ig el is veti. Akkor is csak azért áll rá, mert jóval olcsóbb, mint óvodát nyitni. A nyári menedékhelyet létrehozzák. A felsõbb hatóságok kívánságának eleget téve ,, a legszorgosabb munkaidõben” mûködtetik.

1952 szeptember elsején, Bódis Mária óvónõ vezetésével indul Doroszlón az elsõ iskola elõtti intézmény: az ÓVODA. A munkát a templomutcai (Nikola Tesla utca) épületben kezdi (Éppen ott ahol 1752-ben, tehát kerek 200 évvel ezel?tt az iskola).A következ? évben áthelyezik az akkori iskola épületébe (Herceg János utca), aholis eleinte csak az iskolával megosztva használhatják a termet. ,, Az óvónõ nagyon agilis. Hamarosan mozgósítja az óvodaköteles gyermekeket. Jó kapcsolatot tart a szülõkkel. Új bútort csináltat, rendezi az óvoda udvarát, játékszereket, szõnyeget és függönyöket vásárol, felfesti a padlót. Az óvoda szép, otthonias hangulatot áraszt.”-áll a tanulmányban.

1958-tól 1968-ig aztán Kubicskó Etel az óvónő. Ő tovább szépít, bevezetteti a vizet, előszobát és tornatermet rendez be a nagyterem mellé.

1961-ben az óvoda elválik az iskolától és a zombori község területén működő óvodák közös igazgatása alá kerül, Vera Gucunja néven. Az ovit kezdettől fogva telepes gyerekek is látogatják így már akkor is aktuális a kétnyelvűség.

1968-tól Szlivka Etel majd Bácsi Etel az óvónő.

,,Esedékes lenne egy modern, kimondottan óvodának készült épületet biztosítani. Erről már többször tárgyaltak, de a megvalósítás egyenlőre késik.”-zárja írását Szalai tanítóbácsi.

Ám, ami késik, nem múlik. Amint tudjuk, a Stanka Opsenica utcában felépül végül az óvoda. Rendeltetésének 1986-ban adják át. Az új épületben először Király Hajnalka tevékenykedik aztán Fitus Erzsébet, Janovics Mária, Purger Hajnalka majd újra és mindmáig Fitus Erzsébet az óvónő. Jelenleg 12 magyar és 11 szerb ajkú növendéke van. Erzsébet elmondta, a kétnyelvűség, bár szép és hasznos (a gyermekek tanulnak egymástól is) a pedagógus szempontjából egyre nagyobb gondot jelent, lévén, a magyar és a szerb ajkú ovisok létszámaránya fele-fele valamint a nagy csoportos óvodások, iskolára való felkészítésének tananyagát is megnehezítették. Igencsak szükség volna tehát még egy óvónőre. Ezirányú kérelmük eddig nem járt sikerrel. Ettől függetlenül a munka nap mint nap zökkenőmentesen halad. Fitus Erzsébet megtesz minden tőle telhetőt, hogy növendékei második otthonukként szeressék a doroszlói ovit.


További képek a "Képes album"rovatunkban!
Copyright © by Doroszló-Portál All Right Reserved.

Published on: 2007-04-11 (9770 olvasás)

[ Vissza ]
Content ©