Tudjunk igent mondani

Szűz Mária születésnapját mintegy 10 ezer zarándok köszöntötte Doroszlón
Szeptember 7-én és 8-án Mennyei édesanyánk, Szűz Mária születése napja alkalmából Vajdaságból, Magyarországról, és más külföldi országból mintegy tízezer hívő jött el Doroszlóra, hogy a kegyhelyen kérje a Szűz Anya segítségét. A kétnapos rendezvényen számos magyar, horvát, szlovák és német nyelven bemutatott szentmisék mellett más egyházi liturgiák is voltak. Az ünnepi magyar nyelvű szentmisét msgr dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be. A püspök urat köszöntve msgr dr, Pénzes János megyéspüspök háláját fejezte ki, hogy eljött. A hívőkhöz szólva ugyancsak köszönetet mondott, hogy volt idejük eljönni az ünnepségre, a lelki feltöltődésre. Ft. Verebélyi Árpád tiszteletbeli főérseket az ünnep megrendezéséért dicsérte. A Kisboltdogasszony születése napjának megünneplésén többek között jelen volt Pásztor István a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő a MNT elnöke .dr. Babity János Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja, dr. Magyar Levente, Magyarország gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. Dr. Hegyi László az Emberi erőforrások minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, polgármesterek a határon innen és túl, számos egyházi méltóság és nem utolsó sorban a magyarországi Szent István Lovagrend és a délvidéki Szent Görgy Lovagrend tagjai, akiket ft. Verebélyi Árpád üdvözölt. Árpád atya a továbbiakban mindenkinek köszönetet mondott az ünneplés megszervezésében való részvételért, külön mondott köszönetet a gyalogos zarándokoknak akik 100 km tettek meg, hogy eljussanak a kegyhelyre, s nem utolsó sorban a Mária szobrokat hordozó Mária lányoknak.
Msgr. Dr. Székely János megköszönve a meghívást, egy példabeszéd nyomán arra figyelmeztetett, hogy hányszor elfeleltjük az édesanyánk arcát, a minket végtelen szeretettel megalkotó Istent, a Szűz Anyát, azt a szeretetet, amelyből ez a világ lett. A Püspök úr a szentbeszédét az „igen” szóra alapozta. – Jézus nem a földi családnak legszebb ágacskájaként született, nem alulról, emberi erőből támadt az üdvösség, amelyet az Isten adott a világnak. Krisztus odafentről jött ajándékként.. Az ajándék pontosan Máriának, a Szűz Anyának hite, az igenje által léphetett a világba. Mária igenje volt az ajtó, amelyen keresztül Isten beléphetett az emberiség családfájába. Ahova Isten belép, oda áldást, békét, és életet hoz. Erre hív minket ez a mai ünnep. A mi családunk történetében legyünk mi ez az ajtó akin keresztül Isten beléphet a mi hitünk irányításába. – A világnak olyan emberekre, olyan vezetőkre , olyan népekre van szüksége, akik kinyitják a kapukat Krisztus előtt. Beengedik az Ő fényét a földi világ sötétségébe. – Igent mondani Istennek, ablakká válni mint a Szűz Anya, azt jelenti, hogy ki-ki igent mond a maga élethivatására. Igent mondani a Szűz Anyával együtt jelenti azt is, hogy igent mondunk a múltunkra, a gyökereikre, az anyanyelvünkre, az őseinkre, a kultúránkra, a kincseinkre. – Igent mondani az Istennek azt is jelenti, hogy igent mondunk a szenvedőre, a szegényre, a betegre, a gyengére. Mert ha nem gondolunk rájuk, akkor nagyon hamar a közösségünkben nem lesz helye az Istennek sem. – Igent mondani végül is a Szűz Anyával együtt, azt is jelenti, hogy igent mondok a szenvedés idején is. – Váljunk ablakká akin keresztül beárad az Isten fénye. Mondjunk igent a hitünkre, ki-ki a maga házasságára, a gyermekáldásra, a szegényre, a nekünk nehezen elviselhető emberekre és akkor mi is átélhetjük, hogy a családunkba belép Krisztus és áldást, békét és életet hoz. – mondotta végezetül a püspök úr.
A Szentmise a pápai- és magyar himnusz elhangzása után szentségimádással zárult. E sorok írójának, s ezt ne vegyék szerénytelenségnek, azért is örök emlék marad ez ünnepség, mert az ezrek sorfalában haladva, msgr. Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök áldását osztva, kilépett a sorból, hozzám jött, kedves szavakkal illetett, csodát éreztem.
Dautbegovics Zoltán