Búcsú Robitól

Kedves Robert, Drága halottunk !

 

Mély döbbenettel, elfásult szívvel állunk a ravatalnál, s a gondolataink mint fecskék a nyári zivatar előtt összevisszaságban röpdösnek szerteszét. Nem tudjuk elhinni, hogy egy gonosz tett örökre elválasztott népes családodtól, akikek mindennél jobban imádtál. Az egyik riportban is elmondottak szerint is népes családról álmodtál. A Jó Isten meg is hallgatta kérésedet. Drága jó feleségeddel Reginával három fiú gyermeketek, Robi, Ronáld, és Roland az utadat taposva hasznos tagjai lettek társadalmunk, Doroszlónak.

Életpályádról elmondhatjuk, 1956-ban születtél. A rendőri szakiskola befejezése után, 40 éves munkakörrel nyugállományba vonultál. De közben sem maradtál tétlen. Családi vállalkozásban megalakítottad a Holló farmot. 9 állandó munkahelyet biztosítottál, 212 hektár saját és 390 hektár bérelt földön gazdálkodtatok, aztán sertéstenyésztés, marha és juh tenyésztéssel is foglalkoztatok. 15 éve a Magyarországi Topis Norsvin Duaniba kft-val kooperálunk, amely a legelterjedtebb Európában.

A 2002-ben megalakított a Nagyrét szövetkezetet ,mely  14 tagból áll, összesen 3500 hektáron gazdálkodnak. Sokat tettél a falu érdekében, gabonaszárítót építettél, a szervezésedben utak épültek. Számos társadalmi szervezet tag szervezetben is aktiv voltál, 12 éven át A Helyi közösség elnöke, 3 évig Zombor városának képviselője.

Sorolhatnánk még tovább, hogy mi mindenben segítettél  , most is segíteni akartál a bajbajutottnak, és Te lettél az áldozat.

A VILÁGON nincs fájdalmasabb dolog, mint az egyoldalú búcsúzkodás. Szörnyű és szigettépő fájdalom ez most Reginának, akivel hosszú évtizedekig éltetek boldog házasságban. Siratnak a gyermekeid Róbert, Ronáld és Rolánd, A menyeid Panni, Móni és Gabi, továbbá az unokák : Robi, Hunor, Erik, Leó, Kevin és Olga. Fájó szívvel búcsúzik Tőled  Anti testvéred a családjával, ,

A Konc család, idős anyósod, komák, komaasszonyok, a rokonság sokasága, doroszlói és vidéki ismerősök és jó-barátok.

Otthonhoz jutott a doroszlói Rokkantnyugdijas egyesület

A DOROSZLÓI NYUGDIJAS KLUB 3

A doroszlói Rokkantnyugijas egyesület a napokban tartotta meg tájékoztató jellegü évi közgyűlését. Az eltelt év munkájáról, az ide tervekről Diósi Julianna az egyesület elnöke tájékoztatott.

  • Midenek előtt örömmel mondhatom el, hogy végre megoldódott  egyesületünk otthonának kérdése. Ugyanis a Helyi Közösség a rendelkezésünkre bocsájtott egy helyiséget a Községháza épületében. Eddig számos helyen volt ideiglenes otthonunk, ahogy mi nevezetük klubunk. A klubot a falu megalakulásának 265. Évfordulója alkalmából rendezett alkalmi ünnepség keretbében adta át Gellér Magdolna a Helyi Közösség Tanácsának elnöke, községi képvielő.- nyilatkozta az elnökasszony, majd igy folytatta:

Egyresületünknek 110 tagja van. A tagsági 300 dinár ezen felül 700 dinárt kell a temetkezési alapba fizetni, aminek fejében az elhúny tag családtagjai 7000 dinárt kapnak a temetkezési költségek fedezésére. Az elmúlt évben számos kiránduláson vettünk részt, amit az idén sem szeretnénk kihagyni. A magyarországi Dávod Rokkantnyugdijjas egyesülettel számos éve baráti kapcsolatot tartunk, tavalyi látogatásunkat a dávodi barátaink szeptember 11.-én viszonozzák. Kirándulást szervezünk Palicsra, a zobnatiacai borpincébe, és még számos helyre is elszeretnénk juni, többek között a környékünkön kapcsolatban álló rokonnevü egyesületekbe. – mondta Diósi Julianna elnökasszony, aki már évtizedek óta végzi önzetlen odaadással az egyület ügyes-bajos dolgát.

Dautbegovics Zoltán

A felv. Gellér Magdolna átadja az egyesület otthonának kulcsait Diósi Juliannának

A HELYI KÖZÖSSÉG KÖZÉRDEKŰ KÖZLEMÉNYE A DOROSZLÓI FÖLDMŰVESEK SZÁMÁRA

Kérjük, tekintsék meg a csatolt tájékoztatót arról, milyen lehetőségek állnak majd rendelkezésükre az elkövetkező időszakban. Továbbá kérjük, hogy töltsék ki a ZOMBORI Mezőgazdasági Szakszolgálat csatolmányban található kérdőívét, illetveBővebb információt kaphatnak a o65 8862341- es mobiltelefonszámon, Pelt Ferencnél. E- mail: mzdoroslovo@gmail.com
A beküldési határidő: JANUÁR 2O

ANKETA 2017. GRAD SOMBOR

Lehetőségek(Szerbül)

 

VI. Gion Nándor Irodalmi Tábor

2016 nyarán, július utolsó hetében VI. alkalommal került megrendezésre a Gion Nándor Irodalmi Tábor.
A tábort az újvidéki Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesületén belül Viola Lujza magyartanárnő szervezte. Foglalkozást tartottak még Aladics Mária, Brindza Ildikó és Nagy Nikoletta.
A Vajdaság különböző általános iskoláinak magyar tagozataiból 21 felsős diák érkezett a táborba.
Az újvidéki Apáczai Csere János Diákotthonban eltöltött egy hét jutalom volt a 2015 novemberében megrendezett vajdasági olvasási döntő néhány díjazott versenyzője számára.
A táborlakók Apáczai Csere Jánosról, Gion Nándorról, Móra Ferencről tanultak, nyelvi játékokban, közösségi és ismerkedési játékokban vettek részt, különböző irodalmi szövegeket elemeztek, verset írtak, dramatizációt mutattak be, megnézték A kis herceg című színházi előadást, megtekintették a szenttamási Gion-emlékházat és Újvidék belvárosát, majd bemutatták ki milyen különleges dolgot tud.
Általában párhuzamosan két csoportban folytak a foglalkozások.

A kiscsoport tagjai (ötödik és hatodik osztály):
Velemirov Jovan (Óbecse)
Bányai Dzsasztina (Temerin)
Ðokić Anasztázia (Ürményháza)
Kovács Alex (Kúla)
Szladek Vince (Zombor)
Mészáros Ernő (Doroszló)
Orsovai Hedvig (Zombor)
Szerda Adrián (Óbecse)
Erős Henrietta (Temerin)
Latyák Dávid (Doroszló)
Szokola-Simon Blanka (Ürményháza)
Bollók Daniella (Temerin)
Móricz Tina (Ürményháza)

A nagycsoport tagjai (hetedik és nyolcadik osztály):
Dognár Brigitta (Topolya)
Túri Krisztina (Mohol)
Mihályi Zselyke (Mohol)
Gusztony Endre (Temerin)
Győri László (Topolya)
Uzelac Alexandra (Topolya)
Fuszkó Dóra (Temerin)
Sztári Beáta (Mohol)
A táborban az alábbi diákok tűntek ki teljesítményükkel.

DRAMATIZÁCIÓ
Virág Péterek nevű csapat: Latyák Dávid
Uzelac Alexandra
Erős Henrietta

Burai J.-ék nevű csapat: Gusztony Endre
Mihályi Zselyke
Orsovai Hedvig
MESEÍRÁS
Móricz Tina
Uzelac Alexandra
Erős Henrietta
APÁCZAI CSERE JÁNOS PORTRÉJA (RAJZ)
Bollók Daniella
Ðokić Anasztázia
VIRÁGOS KATONA (RAJZ)
Velemirov Jovan
Szerda Adrián

IRODALMI VETÉLKEDŐ
Móricz Tina
Gusztony Endre
Szerda Adrián

NYELVI JÁTÉKOK
Fuszkó Dóra
Kovács Alex
Mihályi Zselyke

VERSÍRÁS
Mihályi Zselyke
Gusztony Endre

KI MIT TUD?
Orsovai Hedvig – ének
Szladek Vinde – bűvészmutatvány
Kovács Alex – matematikai fejtörők
Gusztony Endre és Erős Henrietta – ének

LEGSZEBB SZOBA
Mihályi Zselyke
Bányai Dzsasztina
Sztári Beáta
Túri Krisztina
Bollók Daniella

TUDÁSFELMÉRŐ MEGOLDÁSA
I. hely: Kovács Alex
II. hely: Szerda Adrián
III. hely: Orsovai Hedvig

A Gion Nándor Olvasási Verseny az idei tanévben is folytatódik.
A vajdasági döntőre november 26-án, szombaton kerül sor Újvidéken..
Mihályi Zselyke
A kis kanász, Gilike
(Gion Nándor Virágos Katona című regényrészlete alapján)

Újpál József, vagyis Gilike
szomorú, de nem számíthatott senkire.
Édesapja a szerencséjét kereste,
őt pedig a Krivaja partjára vetette.

Gilike, hogy fájdalmát enyhítse,
a két kezét kérte segítségre.
Így játsza el a megtorlást,
azok ellen, kik oly sokszor bántották.

Csak Rézi volt, ki elfogadta a kis kanászt,
bár mindenki csúfolta.
Gilike elment végül oda, ahol őt is várta valaki.

Rojtos szerint Gilike
nem gondolt az életre,
így lett ez a történet vége.
(Brindza Ildikó)

Erzsébet Tábor

A VMPE (Vajdasági Magyar Pedagógusok Egyesülete, Újvidék) szervezésében 2016 nyarán két egymást követő váltásban üdülhettek ingyen vajdasági magyar gyerekek a Balaton partján.
Az Erzsébet Tábor 10., az idény utolsó váltásában összesen mintegy kétezer általános iskolás korú gyermek nyaralhatott a zánkai üdülőközpontban a Kárpát-medence magyar tannyelvű intézményeiből.
A Vajdaságból 71 gyerek vett részt: káptalanfalvi, nezsényi, bácskertesi, csókai, bókai, doroszlói, tamásfalvi, magyarittabéi, padéi, kispiaci, ürményházi, szabadkai, hetini, bácsgyulafalvi, zentagunarasi, magyarcsernyei és temerini diákok az őket kísérő néhány felnőtt nevelővel együtt (Agárdi Hajnal, Szabadka; Kiss Katalin, Bácskertes; Üveges Gizella, Zentagunaras; Ábel Kornélia, Nezsény; Petres Erzsébet, Magyarittabé; Brindza Ervin, Zombor; Brindza Ildikó, Doroszló).
A doroszlói Petőfi Sándor Általános Iskolát Latyák Dávid(hatodik osztályos tanuló) és Király Edvárd(hetedik osztályos tanluló) képviselték.
A hét-nyolc órás utazást két busszal tettük meg. Érkezésünkkor szobáinkat a Dömdödöm-házban foglalhattuk el, ahova nemsokára a szlovéniai és erdélyi csoportok is megérkeztek.
Az ünnepélyes tábornyitás után kialakult a napi időbeosztás.
Reggelente 6.45-kor ébresztettek minket a tábor himnuszára, majd 7.15-kor következett a közös reggeli torna. A szobaellenőrzés és a reggeli után minden nap kilenc órától kb. 12 óráig különböző ügyességi, magyarságismereti, történelmi, környezetvédelmi, környezetismereti versenyen, filmvetítésen, ki mit tud vetélkedőn vagy kézműves foglalkozásokon vettek részt a gyerekek.
Az ebéd és a csendespihenő (ami sosem volt csendes) után 15 órától 19 óráig folytatódtak a szervezett játékok, vetélkedők és foglalkozások. Aki inkább a strandolást választotta, annak is szerveztek a Balaton közvetlen partján szórakozási lehetőségeket: pl. vízitánc, torna, lovas- és íjászbemutató, ügyességi játékok, biztonságos közlekedés, stb. A gondttalan fürdőzést a vízimentők biztosították számunkra.
A tábor ideje alatt rengeteg játékot lehetett kölcsönözni.
Vacsora után esténként vallási, könnyűzenei, népzenei koncerten vehettünk részt.
Miután elfújták a takarodót (a szó szoros értelmében) 22 órakor mindenkinek a saját szobájába kellett mennie.
A többnapos eső és lehülés miatt nem tudtunk túl sokat fürödni. Kirándulást Balatonfüredre és Balatonfűzfőre szerveztünk.
Minden résztvevő csoportnak külön animátora volt, ottlétünk alatt ugyanaz a személy: „a” Dávid, aki gondoskodott a tájékoztatásunkról, időnk tartalmas eltöltéséről. A felnőtteknek minden este rövid megbeszélésen kellett résztvenniük, melyen elemezték az aznapi foglalkozásokat, majd megbeszélték a következő napi tevékenységeket.
A táborozók hátizsákot kaptak ajándékba.
Az ünnepélyes táborzárás után a fülünkben csengő tábordal refrénjével nehéz szívvel búcsúztunk egymástól:
„Gyere el, kérünk, légy a vendégünk!
s lesz egy szép, közös emlékünk,
ha a víz, ha a part, ha a Nap is kitart,
s nem kapunk ki egy nagyobb vihart.”

(Brindza Ildikó)

Tudjunk igent mondani

Szűz Mária születésnapját mintegy 10 ezer zarándok köszöntötte Doroszlón
Szeptember 7-én és 8-án Mennyei édesanyánk, Szűz Mária születése napja alkalmából Vajdaságból, Magyarországról, és más külföldi országból mintegy tízezer hívő jött el Doroszlóra, hogy a kegyhelyen kérje a Szűz Anya segítségét. A kétnapos rendezvényen számos magyar, horvát, szlovák és német nyelven bemutatott szentmisék mellett más egyházi liturgiák is voltak. Az ünnepi magyar nyelvű szentmisét msgr dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök mutatta be. A püspök urat köszöntve msgr dr, Pénzes János megyéspüspök háláját fejezte ki, hogy eljött. A hívőkhöz szólva ugyancsak köszönetet mondott, hogy volt idejük eljönni az ünnepségre, a lelki feltöltődésre. Ft. Verebélyi Árpád tiszteletbeli főérseket az ünnep megrendezéséért dicsérte. A Kisboltdogasszony születése napjának megünneplésén többek között jelen volt Pásztor István a VMSZ elnöke, Hajnal Jenő a MNT elnöke .dr. Babity János Magyarország Szabadkai Főkonzulátusának főkonzulja, dr. Magyar Levente, Magyarország gazdaságdiplomáciáért felelős államtitkára. Dr. Hegyi László az Emberi erőforrások minisztériumának egyházi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára, polgármesterek a határon innen és túl, számos egyházi méltóság és nem utolsó sorban a magyarországi Szent István Lovagrend és a délvidéki Szent Görgy Lovagrend tagjai, akiket ft. Verebélyi Árpád üdvözölt. Árpád atya a továbbiakban mindenkinek köszönetet mondott az ünneplés megszervezésében való részvételért, külön mondott köszönetet a gyalogos zarándokoknak akik 100 km tettek meg, hogy eljussanak a kegyhelyre, s nem utolsó sorban a Mária szobrokat hordozó Mária lányoknak.
Msgr. Dr. Székely János megköszönve a meghívást, egy példabeszéd nyomán arra figyelmeztetett, hogy hányszor elfeleltjük az édesanyánk arcát, a minket végtelen szeretettel megalkotó Istent, a Szűz Anyát, azt a szeretetet, amelyből ez a világ lett. A Püspök úr a szentbeszédét az „igen” szóra alapozta. – Jézus nem a földi családnak legszebb ágacskájaként született, nem alulról, emberi erőből támadt az üdvösség, amelyet az Isten adott a világnak. Krisztus odafentről jött ajándékként.. Az ajándék pontosan Máriának, a Szűz Anyának hite, az igenje által léphetett a világba. Mária igenje volt az ajtó, amelyen keresztül Isten beléphetett az emberiség családfájába. Ahova Isten belép, oda áldást, békét, és életet hoz. Erre hív minket ez a mai ünnep. A mi családunk történetében legyünk mi ez az ajtó akin keresztül Isten beléphet a mi hitünk irányításába. – A világnak olyan emberekre, olyan vezetőkre , olyan népekre van szüksége, akik kinyitják a kapukat Krisztus előtt. Beengedik az Ő fényét a földi világ sötétségébe. – Igent mondani Istennek, ablakká válni mint a Szűz Anya, azt jelenti, hogy ki-ki igent mond a maga élethivatására. Igent mondani a Szűz Anyával együtt jelenti azt is, hogy igent mondunk a múltunkra, a gyökereikre, az anyanyelvünkre, az őseinkre, a kultúránkra, a kincseinkre. – Igent mondani az Istennek azt is jelenti, hogy igent mondunk a szenvedőre, a szegényre, a betegre, a gyengére. Mert ha nem gondolunk rájuk, akkor nagyon hamar a közösségünkben nem lesz helye az Istennek sem. – Igent mondani végül is a Szűz Anyával együtt, azt is jelenti, hogy igent mondok a szenvedés idején is. – Váljunk ablakká akin keresztül beárad az Isten fénye. Mondjunk igent a hitünkre, ki-ki a maga házasságára, a gyermekáldásra, a szegényre, a nekünk nehezen elviselhető emberekre és akkor mi is átélhetjük, hogy a családunkba belép Krisztus és áldást, békét és életet hoz. – mondotta végezetül a püspök úr.
A Szentmise a pápai- és magyar himnusz elhangzása után szentségimádással zárult. E sorok írójának, s ezt ne vegyék szerénytelenségnek, azért is örök emlék marad ez ünnepség, mert az ezrek sorfalában haladva, msgr. Dr. Székely János esztergom-budapesti segédpüspök áldását osztva, kilépett a sorból, hozzám jött, kedves szavakkal illetett, csodát éreztem.
Dautbegovics Zoltán

Nótás kedvű volt az apám

Elhunyt Samu Antalné Babos Rozália Doroszló nótafája

Doroszló lakossága és vidéki ismerősei mély részvéttel fogadták a hírt, hogy szeptember 2-án 86 éves korában elhunyt Samu Antalné Babos Rozália Doroszló nótafája. Rozi néni kislánykora óta részt vett valamennyi kulturális rendezvényen, úgy mint a helyi Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület Vegyeskórúsának tagja, de szólistánként is. Ezen kívül az egyház keretében a templomi énekkarnak is aktiv tag volt. Kiváló énekhangjára felfigyelt a Vajdasági Magyar Folklórközpont és javaslatukra a Magyar Köztársaság Kormánya a Népművészet Mestere címmel tüntette ki. Rozi néni mindenkihez igaz jó szeretettel volt, mindig vidám. Annak idején egy interjú alkalmával elmondta, hogy Nótáskedvű volt az édesapja, sőt az egész (népes) Babos család apraja és nagyja. Kiskorában a nagymamája tanította a szebbnél szebb dalokra. – A Mi házunk teteje, rászállott a cinege, csak úgy fújtam. – mondta, majd így folytatta. Négyen voltunk testvérek, három kislány és egy fiú. Amikor összejött a család, névnapkor, szüretkor, kukoricatöréskor, disznóvágáskor, valóságos lakodalom volt a házban. A Vegyeskórus tagjaként ott lehettem a Durindón és sok más művelődési rendezvényen. Sok éven át a vajdasági magyarságot képviselve Budapesten is szerepeltem. Férjem halála óta aggaszt az egyedüllét, Juli testvérem is itt hagyott, amíg élt eljártam hozzá , és a rokonokhoz, beszélgettünk, aztán dalra fakadtunk, mert ha a humor az élet sója, akkor a dal a élet cukra – mondotta. Most hogy „felszállt” a menybe az angyalok égi karának tagjaként dúdolja a szebbnél szebb csiraj nótákat, népdalokat, szakrális, azaz templomi énekeket. Rozi néni nyugodjon békességben.

Dautbegovics Zoltán

Anyanyelvi verseny

2016.április 2-án a bácskertesi József Attila Általnos Iskolában megtartották a körzeti nyelvtanversenyt, amelyen harmincnégy diák vett részt Nyugat-Bácska különböző településeiről: Doroszlóról, Gombosról, Szilágyiról, Bácskertesről, Kúláról, Nemesmiliticsről, Bezdánból és Zomborból.
A doroszlói Petőfi Sándor Általnos Iskolát Hegybeli Noémi, 5. osztályos tanuló és Balla Réka, 8. osztályos tanuló képviselte (Brindza Ildikó tanítványai). Mindketten I. helyezést értek el. Ők fogják majd képviselni iskolánkat a köztársasági anyanyelvi versenyen Szabadkán.