Megemlékezések Doroszlón

A doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület műsorát György Mária rendezte. Felléptek a Petőfi Sándor Általános Iskola tanulói, a Móricz Zsigmond MME szavalói, vegyes kórusa és a Fúvós Zenekar. Vendégszereplő volt az Arad melletti településről, Kisiratosról érkezett vegyes kórus és Szabó Sándor a Petőfi Sándor Program ösztöndíjasa.


A temetőben, a honvéd- síroknál elhelyezte a kegyelet virágait  a Vajdasági Magyar Szövetség, a Magyar Nemzeti Tanács, a Helyi Közösség és a Móricz Zsigmond MME képviselete. Wilhelm József mondott ünnepi beszédet. Az egyesület IRO- M irodalmi csoportjának tagjai szavaltak, a vegyes kórus énekelt.
Az eseményeket követő megvendégelés a Móricz Zsigmond MME és a Helyi Közösség érdeme.

Megemlékezés Doroszlón(2016)

Gellér Ágnes fotói

Tisztújítás a Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesületben

Évi közgyűlés a Kultúr Egyesületben

Fotók:Gellér Ágnes

Megtartotta tisztújító évi közgyűlését a doroszlói Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület. Király Szilárd, elnök ismertette az egyesület elmúlt évi tevékenységét, tervekről hallhatott a népes közgyűlés. Beszámolót tartottak a szakcsoportvezetők is. Az évente hagyományos programok mellett, több külföldi, magyarországi, horvátországi fellépést tudnak maguk mögött. Újjáépítés után van (villanyhálózat) és előtt áll a nagyterem berendezése és a megvásárolt szomszédos telek beépítését is megpályázták. Új vezetőséget választottak: Csernicsek József, Csernicsek Gyöngyi, Király Szilárd, Király Balázs, Gyurgyovics Ferenc, ifj. Gyurgyovics Ferenc, Mészáros László, Hegybeli József, Hegybeli Mária, Kocsis Attila, Klem Rita, Lennert Móger Tímea, Gellér Magdolna, Szklenovszki Franciska, Szklenovszki Korinna, Mókus Lajos, Mókus Tünde, Gellér Zoltán, György Mária személyében.

Tartottak vezetőségi ülést is. Király Szilárdot újraválasztották elnökké, Csernicsek Józsefet alelnökké. A titkár továbbra is Mészáros László lesz. A pénztáros személye sem változott, Kocsis Attila tölti be ezt a tisztséget.

A néptánccsoportok vezetője Klem Rita, a Fúvós Zenekar élén Csernicsek József áll. Az irodalmi csoportot György Mária, a vegyes kórust Wilhelm József vezeti. A színjátszó csoport képviseletét a vezetőségen belül Gellér Zoltán látja el.

Aktív évet zárt a Tűzoltó Testület

DSC_7113
Február 6- án évi közgyűlést tartott a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület. A munkaelnökség tagja volt Vuković Siniša, Tancsik Ferenc és Szklenovszki Korinna. Kovács Géza vezette a jegyzőkönyvet, amelynek hitelesítője Kovács Katona Béla és Király Szilárd volt.
Hegybeli Mária elnök beszámolt az elmúlt év tevékenységeiről. Elmondta, leltárt végeztek, begyűjtötték a tűzoltó járulékot, elvégezték a háztartások tűzvédelmi ellenőrzését, a tűzoltó jármű műszaki ellenőrzését. Megemlékeztek a Testület 112. évfordulójáról, résztvettek a Gyertyaszentelő Boldogasszony- napi ünnepi szentmisén. Tartottak évi közgyűlést és bált. Márciusban Gunarason tűzvédelmi kiképzésen jártak, a Magyar Tűzoltó Szövetség szervezésében. Áprilisban a húsvéti ünnepkör alkalmával díszőrséget álltak a templomban. Abban a hónapban volt egy tűzeset is, az oltásban a sztapári és a zombori tűzoltókkal együtt vettek részt. Május 4- én megünnepelték a tűzoltóság védőszentje, Szent Flórián napját. Júniusban fogadták és ünnepelték az általános iskola végzős diákjait. Ellátogattak a felvidéki Zsigárdra és felvették a kapcsolatot az ottani tűzoltókkal. Ellenőrzés céljából begyűjtötték a tűzoltó készülékeket, elvégezték a mezőgazdasági gépek tűzvédelmi ellenőrzését. Öt csapattal megméretettek a községi tűzoltó versenyen. Júliusban, az aratás ideje alatt a határ fölött őrködtek. Augusztus 16- án egy küldöttséggel vettek részt a Négyesfogatos falvak baráti találkozóján. Szeptember elején a szentkúti, a Kisboldogasszony- napi búcsúban irányították a forgalmat. 19- én kisegítettek a szüretbáli felvonuláson. A hónap végén három napos tűzvédelmi kiképzésen vettek részt Balatonföldváron, a Magyar Tűzoltó Szövetség szervezésében. Több munkaakciót szerveztek és látogatták a baráti testületek és civil szervezetek rendezvényeit, kivették részüket a Zombor Városi Tűzoltó Szövetség munkájából.
Ebben az évben megtartják majd hagyományos programjaikat. Pénzügyi beszámolóval és tervvel Gellér Lajos szolgált. Az ellenőrzőbizottság kedvező megállapításairól Konc Ferenc tájékoztatta a közgyűlést.
A közgyűlésen az 1. osztályú tűzoltó képesítés megszerzéséért előléptetést kapott: Hencsár Dorottya, Novák Arnold, Zámbó Adrián, Vuković Nemanja, Stanisavljević Alexander, Kovács Kinga, Ignác Szilvia.
A délelőtti gyűlést este bál követte. A részvevők hajnalig mulatoztak a Haverock Zenekar jóvoltából.

 

Évi közgyűlést tartott a doroszlói Önkéntes Tűzoltó Testület

Tûzoltók1
Tûzoltók1
Tûzoltók2
Tûzoltók2
Tûzoltók3
Tûzoltók3
Tûzoltók4
Tûzoltók4
Tûzoltók5
Tûzoltók5
Tûzoltók6
Tûzoltók6

In Memorim Bártol Julianna

Bártol Julianna  Az Emléktábla A Tisztaszoba egy része

BÁRTOL JULINNA

1937 – 2015

 

DOROSZLÓ lakossága, de sokan Vajdaság szerte és még azon túl is nagy megdöbbenéssel értesültek Bártol Julianna tragikus hirtelenséggel bekövetkezett haláláról. Juliska tíz évvel élte túl férjét, Bélát, akinek a halála után az özvegye élete végéig folytatta a földművelést, szorgalmas munkája nyomán tovább gazdagodott a gazdaság. Béla fiuk családjával, feleségével, négy gyermekével és unokáival és dédunokáival Magyarországon él, Juliska a háztartás vezetése és a földművelés mellett áldozatkészségével és a néprajzi hagyományok őrzésével is nagy elismerést váltott ki. A szüleitől, illetve nevelő szüleitől (Samu Katalintól és Imrétől) örökölt tisztaszobát a helyi Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület közreműködésével néprajzzal foglalkozó csoport és más érdeklődők tekintették meg. A megboldogult az egyesület tagjaként számos rendezvényt támogatott. A székház melletti épület megvásárlásához és az otthon nagytermének bővitéséhez is jelentős pénzadománnyal járult hozzá

A Bártol család, Juliska és Béla, azzal is maradandó emléket hagyott maga után, hogy 2 002- ben a falu megalakulásának 250.dik évfordulója alkalmából Emlékművet emeltettek, megjelölve a régi Doroszló helyét, ugyanis az 1313 ban létesült Ódoroszló a török uralom alatt megsemmisült, utána nem a Mosztonga folyócska jobb partján, hanem a bal oldalán került sor az újjátelepitésére 1752-ben.

 

A tiszteletet érdemlő falubeli emlékét kegyelettel őrizzük, Nyugodjon békében.

 

Dautbegovics Zoltán

Ft Verebélyi Árpád 10 éve lelkipásztor

Doroszlói  és gombosi hívők ajándéka Pál Károly és Pelt Ilona a VMSZ választmányi tagja, illetve tartományi képviselője Ft. Verebélyi Árpád és Szungyi Károly, jubiláló lelkipásztorok

Emlékező szentmise a doroszlói Szűz Mária Kegyhelyen

A 10 évvel ezelőtt Topolyán pappá szentelt Ft. Verebélyi Árpád egy év után Doroszló és Gombos

egyházközösségének lelkipásztorává lett kinevezve. A jubileum alkalmából számos paptársa

közreműködésével 2015 július 6.-án ünnepi szentmisét tartottak Doroszlón a Szűz Mária Kegyhelyen. Az

ünnepi szentmisét a számos helybeli és gombosi hívők mellett, jelenlétével megtisztelte Pelt Ilona a

VMSZ Tartományi képviselője és Pál Károly a VMSZ Választmányi tagja, valamint Gellér Magdolna

doroszlói polgármestere.

Ft. Verebélyi Árpád megnyitó, s egyben üdvözlő beszédében megelégedéssel szólt az eltelt 10 évről. Az

elért sikerekért köszönetet mondott paptársainak, a szüleinek, s nem utolsó sorban a két falu hívőinek

akik igencsak hozzájárultak papi hivatásának sikeres megvalósitásához, az egyházi objektumok

A papságának 20.évét ünnepelő Szungyi Károly szónoki beszédéből azt is megtudhattuk, hogy mint

újmisés, 20 évvel ezelőtt a Szűz Anyánk születése napja alkalmából (szeptember 8.-án) ő volt az ünnepi

szentmise szónoka. Mint hangsúlyozta, nagyon megvolt hatódva, de mint azóta is, akkor i meghallotta

Isten hívó szavát. – Akkor és most is igent mondtunk, mert Őt akarjuk követni , és a ránk bízott

közösséget segíteni, bátorítani a legjobb belátásunk szerint. A Jó Isten segítségével igyekezni fogunk még

jobb papok lenni, amihez az önök segítő imája is hozzájárul. Ezért imádkozzanak a papokért.- mondotta

szentbeszéde végén Szungyi atya.

A szentmise keretében, aminek színvonalát erősitett a gombosi és a doroszlói énnekkar, Kámán Lenke

gombosi, valamit Lennert Móger Timea irodalmi összeállitással köszöntötte az ünnepelteket. Ft.

Verebélyi Atya utólagosan is mindenkinek köszönetet mondot, nagy tetszését fejezte ki, hogy a gombos

Mária lányok „népviseletben” vettek részt a szentmisén.

A jubileum alkalmából rendezett ünnepség a kegyhely udvarában agapéval végződött melynek

keretében ajándékokat adtak át Ft Verebélyi atyának. A doroszlói és gombosi hivők közös ajándéka egy a

Szűz Mária képével festett miseruha volt. A doroszlói Helyi Közösség ajándékcsomagját, Gellér Magdolna

elnökasszony adta át.

Dautbegovics Zoltán

Köszönet Ft.Verebélyi Árpádnak

ft.Verebelyi

A doroszlói Helyi Közösség nevében szeretnénk kifejezni hálánkat Ft. Verebélyi Árpádnak 10 éves papi szolgálatáért. A szolgálatért, amelyet Doroszlón, a Szent Imre plébániatemplomban és a Mária, Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhelyen kifejtett. Nem csak közösség fejlesztési szinten, hanem lelkiekben is építette a doroszlói Egyházközösséget, a hívek egyéni szinten is fordulhatnak hozzá, útmutatást kapnak Tőle.

Köszönjük és kívánunk áldott, szép ünneplést a doroszlói és a gombosi hívek körében.

Ft. Verebélyi Árpád hálaadó szentmisét mond július 6- án, hétfőn, 17 órakor a doroszlói Szentkúton.

Mol-MesterM-díj Szittyai Istvánnak

Szittyai István
Szittyai István vásárhelyi MOL MesterM-díjas középiskolai tanár. Fotó: Imre Péter(delmagyar.hu)

A Mol-MesterM-díjat 2010-ben alapította az olajipari cég. A kiírás szerint azzal a céllal, hogy azokat a középiskolai tanárokat ismerjék el, akik munkájukkal, személyiségükkel megszeretették azóta már egyetemistává lett egykori diákjaikkal a kémia, fizika vagy matematika tantárgyat.

Idén  a vásárhelyi Németh László Gimnáziumban fizikát tanító Szittyai István (Doroszlói származású 44)érdemelte ki ezt a díjat!

Gratulálunk!!!

Aktív évet zárt a Helyi Tanács

stock-falu

December 30-án évzáró ülést tartott a doroszlói Helyi Közösség Tanácsa.

A helyi civil szervezetek, egyesületek képviselői és a helyi közösség dolgozóinak jelenlétében Gellér Magdolna tanácselnök asszony beszámolt a 2014- es történésekről és ismertette a terveket.

– A tavalyi önkormányzati hatalomváltás legalább fél évvel késleltette a helyi közösségi folyamatokat is. Ennek ellenére sikerült vízvezeték szerelőt alkalmazásba venni. A közvállalatokat illetően a Prostor bizonyult jó együttműködőnek. A Zelenilo megkezdte a közlekedést zavaró faágak vágását,feladata volna a közvilágítás karbantartása is. A Cistoća terveiben szerepel a falvak rendezésének ügye, de még semmi konkrét lépést nem tettek ennek érdekében. Az árkok megtisztítása van folyamatban. Kora nyáron parkosítottunk a falu központjában. A kupuszinai Péter István ajándékának köszönhetően csaknem ötszáz virágpalántát helyeztünk földbe. Saját költségvetésből meszeltettük, festettük ki a helyi közösség épületét, lebontattuk az omladozó falat, helyébe kerítés és födém került. Az év folyamán sok gond adódott az ívó víz minősége miatt, az ellenőrzésekre, a fertőtlenítésekre csaknem egy millió dinárt költöttünk. Sokat gondolkodtunk a helyes megoldáson. Egy kútra már kifizettünk egy teljes körű fertőtlenítő, adagoló felszerelést. Amint az időjárás megengedi, beüzemeljük a készüléket, akkor, ha javulás mutatkozik a víz minőségében, a többi kutat illetően is hasonló módon járunk el. A városi költségvetés a jövő évben 14 millió dinárt irányozott elő erre a célra- hallottuk Gellér Magdolnától.

 

Tímea Lennert Móger

Télapó a Holló Gazdaságon

telapoval

A doroszlói id. Holló Róbert, a Holló Gazdaság (Földművesszövetkezet, Sertés Farm,

Préselt tüzelőt készitő gyár) vezetője, három fiával Róberttal, Ronalddal és Rolanddal,

valamint a saját családjaik tagjaival immáron sokadik éve rendezik meg a munkásaik és

hozzátartozóik részére a Télapó várásával kapcsolatos ünnepséget. A felejthetetlen eseményre

az idén december 28.-án a helyi Móricz Zsigmond Magyar Művelődési Egyesület

nagytermében került sor, közel 130 főnyi résztvevővel. A Télapó, az idős Holló házaspár

Róbert és Regina 5 unokája mellett még 32, összesen 37 gyermeknek örvendeztetett meg

ajándékcsomaggal, amelyet a gyerekekek repeső örömmel vettek át. Az ajándékozás után

következett a finom vacsora elfogyasztása, majd a gazdaság dolgozóinak egy-egy 2015-ös

hajtogatós falinaptárral és más egyébb szuvenér dolgokkal való megajándékozására, amelyet

id. Holló Róbert, adott át.

 

Dautbegovics Zoltán