Köszönet Ft.Verebélyi Árpádnak

ft.Verebelyi

A doroszlói Helyi Közösség nevében szeretnénk kifejezni hálánkat Ft. Verebélyi Árpádnak 10 éves papi szolgálatáért. A szolgálatért, amelyet Doroszlón, a Szent Imre plébániatemplomban és a Mária, Keresztények Segítsége Egyházmegyei Kegyhelyen kifejtett. Nem csak közösség fejlesztési szinten, hanem lelkiekben is építette a doroszlói Egyházközösséget, a hívek egyéni szinten is fordulhatnak hozzá, útmutatást kapnak Tőle.

Köszönjük és kívánunk áldott, szép ünneplést a doroszlói és a gombosi hívek körében.

Ft. Verebélyi Árpád hálaadó szentmisét mond július 6- án, hétfőn, 17 órakor a doroszlói Szentkúton.