Ft Verebélyi Árpád 10 éve lelkipásztor

Doroszlói  és gombosi hívők ajándéka Pál Károly és Pelt Ilona a VMSZ választmányi tagja, illetve tartományi képviselője Ft. Verebélyi Árpád és Szungyi Károly, jubiláló lelkipásztorok

Emlékező szentmise a doroszlói Szűz Mária Kegyhelyen

A 10 évvel ezelőtt Topolyán pappá szentelt Ft. Verebélyi Árpád egy év után Doroszló és Gombos

egyházközösségének lelkipásztorává lett kinevezve. A jubileum alkalmából számos paptársa

közreműködésével 2015 július 6.-án ünnepi szentmisét tartottak Doroszlón a Szűz Mária Kegyhelyen. Az

ünnepi szentmisét a számos helybeli és gombosi hívők mellett, jelenlétével megtisztelte Pelt Ilona a

VMSZ Tartományi képviselője és Pál Károly a VMSZ Választmányi tagja, valamint Gellér Magdolna

doroszlói polgármestere.

Ft. Verebélyi Árpád megnyitó, s egyben üdvözlő beszédében megelégedéssel szólt az eltelt 10 évről. Az

elért sikerekért köszönetet mondott paptársainak, a szüleinek, s nem utolsó sorban a két falu hívőinek

akik igencsak hozzájárultak papi hivatásának sikeres megvalósitásához, az egyházi objektumok

A papságának 20.évét ünnepelő Szungyi Károly szónoki beszédéből azt is megtudhattuk, hogy mint

újmisés, 20 évvel ezelőtt a Szűz Anyánk születése napja alkalmából (szeptember 8.-án) ő volt az ünnepi

szentmise szónoka. Mint hangsúlyozta, nagyon megvolt hatódva, de mint azóta is, akkor i meghallotta

Isten hívó szavát. – Akkor és most is igent mondtunk, mert Őt akarjuk követni , és a ránk bízott

közösséget segíteni, bátorítani a legjobb belátásunk szerint. A Jó Isten segítségével igyekezni fogunk még

jobb papok lenni, amihez az önök segítő imája is hozzájárul. Ezért imádkozzanak a papokért.- mondotta

szentbeszéde végén Szungyi atya.

A szentmise keretében, aminek színvonalát erősitett a gombosi és a doroszlói énnekkar, Kámán Lenke

gombosi, valamit Lennert Móger Timea irodalmi összeállitással köszöntötte az ünnepelteket. Ft.

Verebélyi Atya utólagosan is mindenkinek köszönetet mondot, nagy tetszését fejezte ki, hogy a gombos

Mária lányok „népviseletben” vettek részt a szentmisén.

A jubileum alkalmából rendezett ünnepség a kegyhely udvarában agapéval végződött melynek

keretében ajándékokat adtak át Ft Verebélyi atyának. A doroszlói és gombosi hivők közös ajándéka egy a

Szűz Mária képével festett miseruha volt. A doroszlói Helyi Közösség ajándékcsomagját, Gellér Magdolna

elnökasszony adta át.

Dautbegovics Zoltán